Julen är rolig för stora och små.

Paketen kan vara röda eller blå, stora eller små men dom är alltid lika roliga att få.
Och kommer inte tomten så blir det kris för jag har varit snäll på alla sätt och vis.